Home
Menu
Zoeken Annuleer

Onze school

 

Welkom
Wij heten u van harte welkom op de site van obs de Kolibrie.
Onze school is gevestigd in de multifunctionele accommodatie Pelkpark. We delen dit gebouw met cbs de Bataaf, kinderdagverblijf Pippeloentje en muziekvereniging Excelsior. Ons gebouw heeft een inpandige gymzaal en eromheen ligt een prachtig  schoolplein met volop ruimte voor sport en spel. Het plein is recent nog voorzien van veel meer groen en er is een tiny forest aangelegd.

Openbare school
Obs de Kolibrie is een openbare school met ongeveer 230 leerlingen. 
Het team van onze school bestaat uit ruim 25 collega’s onder wie groepsleerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten, vakspecialisten, administratieve ondersteuning, een vakdocent bewegingsonderwijs, een conciërge en een directeur. 

Visie: 'Waar wij voor staan'
Op onze school worden de kinderen gegroepeerd op basis van hun leeftijd. Om goed te kunnen leren is een goed pedagogisch klimaat binnen de klas belangrijk. We handelen vanuit de waarden respectvol omgaan mét elkaar en begrip hebben vóór elkaar.
De uitgangspunten van het openbaar onderwijs staan hierbij centraal. Op obs de Kolibrie is er ruim aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen. We willen de leerlingen uitdagen om hierin het beste uit zichzelf te halen. In ons onderwijs houden we rekening met onderlinge verschillen tussen de kinderen, waarbij we ieder kind willen zien en in het oog houden. 

Missie: ‘Waar wij voor gaan’
Op de Kolibrie bieden wij de kinderen de mogelijkheid zich binnen hun eigen vermogen te ontwikkelen. Wij willen voor de kinderen dé plek zijn waar ze gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf halen. Hierbij is het belangrijk dat er een goede samenwerking en communicatie is tussen school, ouders en kind.

Drie pijlers
Waar de Kolibrie voor staat en voor gaat, vertaalt zich in de drie pijlers die ondersteunend zijn voor de wijze waarop wij werken.

Pijler 1: Veiligheid en Duidelijkheid
Mogen zijn wie je bent in een veilige, duidelijke en vertrouwde omgeving. De driehoek school-ouders-leerling is cruciaal voor het leren en welbevinden van leerlingen. De Kolibrie heeft heldere afspraken (ritmes en routines) over respectvol omgaan met elkaar. De school creëert veiligheid door duidelijkheid en structuur te bieden.  

Pijler 2: De basis als kwaliteit
De basisvaardigheden staan centraal. Kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. Een juiste focus daarop vergroot ieders kansen. 

Pijler 3: Klaar voor de start
Wereldburgerschap, de wereld aankunnen. Op de Kolibrie leren leerlingen samen te leven en te werken, met regels en afspraken om te gaan, hun eigen mening te vormen en die van anderen te respecteren. Leerlingen ontdekken hun eigen positie in de samenleving en komen erachter hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren in hun klas, woonwijk, land en de wereld. Ze ontwikkelen zich tot verantwoordelijke wereldburgers.
OBS de Kolibrie
Hakkelerkampstraat 55
7101 VG Winterswijk
telefoon: 0543-514019
mail: administratie_kolibrie@sopow.nl