Home
Menu
Zoeken Annuleer

Schooltijden

Obs de Kolibrie werkt met een 5 gelijke dagen model.
Iedere dag heeft dezelfde indeling.
We starten om 08.30. Tussen de middag eten we gezamenlijk in de klassen met de eigen leerkracht. Van 12:15 tot 12:45 spelen we buiten.
Om 14:15 eindigt de schooldag.

De Kolibrie Vakantierooster 2020-2021


 Herfstvakantie    ma.  19-10-2020 t/m  vrij. 23-10-2020
 Kerstvakantie    ma. 21-12-2020 t/m vrij. 01-01-2021
 Voorjaarsvakantie    ma. 15-02-2021 t/m  vrij. 19-02-2021
 Goede Vrijdag     vrij. 02-04-2021
 2e Paasdag    ma. 05-04-2021
 Meivakantie    ma. 26-04-2021 t/m vrij. 07-05-2021
 Hemelvaart   ma. 13 -05-2021 t/m  vrij. 14-05-2021
 2e Pinksterdag   ma. 24-05-2021
 Zomervakantie
ma. 19-07-2021 t/m vrij. 27-08-2021
                                
Opmerking:
In het bovenstaande rooster staan alleen de reguliere vakanties vermeld.
Daarnaast worden er studiedagen/-middagen gepland. Op deze dagen/middagen zijn de kinderen vrij.
Deze studiedagen staan in de Jaarplanning 2020-2021 vermeld, deze ontvangt u aan het eind van schooljaar 2019-2020. Tevens worden ze in de reguliere maandelijkse nieuwsbrieven aangekondigd.